Kategori: İş Dünyası

IRR ve Sarkastik Düşünceler

IRR de ne ?  Internal rate of return yani Türkçesi İÇ VERİM ORANI proje finansmanında, finansal modellerde, şirket yada genel olarak değerlendirme işlemlerinde kullanılan tekniklerin başında geliyor. Türkiye gibi...

Paranın Bugünkü Değeri (NPV)

NPV Nedir? Finansta, paranın geçmiş veya gelecekteki değerinin bugün ki halini bulmaya yarayan formüldür. Projelerin gelecekteki nakit akışıyla getireceği paranın sermaye maliyeti faizi ile iskonto edilmesiyle bulunur. Yani Net...

X Y ve Z Teorisi

Mc Gregor’un yönetim teorisi X Teorisi durağan ve çalışmaktan kaytaran bir çalışanı, Y Teorisi personelin dinamik yönünü temsil eder. Teori X yaklaşımında yöneticinin otoriter olması söz konusudur. Buna göre...

Tuckman Merdiveni

Tuckman Merdiveni ekiplerin geçtiği beş gelişim evresini açıklar, yukarıda bu merdivenlerde olası sorunları ve gelişimleri görsel olarak görebilirsiniz. Oluşum Bu aşamada ekip üyeleri birbirleriyle tanışır, proje hakkında bilgi alır...

Post Mortem Yapalım

Post mortem şirkette ise patronajla bin bir mail yazılır, toplantı odasına geçilir ve tüm grup ve size “arkadaşlar bunu niye yakalayamadık, neden göçtük” vb bir soru yöneltilir. Amaç kadavranın ardından...

Hızlandırılmış Makro Ekonomi

Keynes’in genel ekonomi teorisini basit bir havuz problemi üzerinde anlatmış macro ekonomiyi anlamak bu kadar basit olmuş.. 1-Su, deliklerden gittiği hızda, musluklardan doluyorsa su seviyesi değişmez. 2-Su seviyesini artırmak...